Velkomst

Valg af dirigent

Vi forslår Søren Brodersen – og han er godkendt!

Ingen kommentar til indkaldelse og alt er forgået efter vedtægterne.

Bestyrelsens beretning

Beretning fra formanden om året gang.

Ingen spørgsmål eller kommentar til beretningen.

Fremlæggelse af regnskab

Joan fremlægger regnskabet for årets gang, og gennemgår indtægter og udgifter.

Spørgsmål:

Hvor mange penge har vi til at stå i klubtøj for?

- Vi har ikke talt op i år, og derfor kan vi ikke oplyse det. Alt vores tøj er afskrevet og købt på forrige år budget.

- Nicolai kommentere og siger at vi havde for 80.000 kr. sidste år. Og vi har ikke talt op i år, da vi har valgt ikke have det som et aktiv i budgettet. Det er afskrevet.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentar.

Regnskabet er godkendt af alle fremmødte.

Budgetforslag og afstemning

Joan siger at vi har lagt budget meget op af sidste år, og at vi i år ikke vil bruge så mange penge på klubtøj. Men flere penge på sporene!

Spørgsmål: Ingen


Budget er godkendt af alle fremmødte.

Fastlæggelse af kontingent

Vi forslår at vi beholder kontingent på 300 kr.

Godkendt af alle.

Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Johnny Wiesberg har sendt skriftlig tilkendegivelse til Christian.

Erik Brunebjerg melder sig.

Søren Schou melder sig efter lidt pres fra resten J

Martha Jensen og Søren Riis er valgt som suppleant.

Alle er vedtaget med stor klap!

Valg af bilagskontrollant og suppleant

Birgit og Lars er genvalgt

Valg til diverse udvalg

Turudvalg: Michael, Daniella og Frederik Axelsen er kommet ind.

Ellers er andet som det skal være.

Eventuelt

Ungdomstræner – vi stopper snart. Vil gerne have flere nye ind som kan blive trænet op så det ikke går død. Der må gerne hjælpes med at finde nogen snart.

Søren Brodersen fortæller lidt om årets tur.