Der er via klubbens hjemmeside indkaldt til ordinær generalforsamling den 28.2.2019 i kantinen hos Jyske Bank på Store Torv kl 19:00.
 
På generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2019, velkomne. Junior medlemmer er velkomne til at medbringe en eller flere forældre.
 
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig på hjemmesiden af hensyn til forplejningen og bordopdækning.
 
På generalforsamlingen vil der blandt andet være følgende på dagsordenen:
  • Fremlæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019.
  • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være undertegnede i hænde pr. mail senest den 14.2.2019. Ønsker du at få vedtægter ændret, nye regler i klubben eller hvad ved jeg, skal disse ønsker fremsendes som et forslag for at det kan blive behandlet på generalforsamlingen. Lignende kan IKKE behandles under "Eventuelt".
  • Valg til bestyrelse, hvor der skal findes en erstatning for Jytte, Erik og undertegnede. Der skal således findes tre nye bestyrelsesmedlemmer blandt klubbens medlemmer. Sysler du tanken om at træde ind i bestyrelsen og vil du gerne vide noget om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller et andet bestyrelsesmedlem.
  • Valg af to suppleanter. I tilfælde at et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen inden næste generalforsamling, træder der en suppleant ind i bestyrelsen. Suppleanter vælges for et af gangen. Der skal derfor også findes to suppleanter. Idag er der kun en suppleant og det er Lars Guldhammer.
  • Der skal også vælges en bilagskontrollant (Søren Schou) og en bilagskontrollantsuppleant (Birgit Abildgaard). Disse vælges også for eet år af gangen.
  • Under punktet "Eventuelt" kan der ikke vedtages noget.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Simon Qvortrup som fortæller om de forskellige cykeltyper og i hvilke discipliner de anvendes. Yderligere vil fortælle om de ti MTB ting, han ikke vil kunne undvære. 
 
Vi søger med lys og lygte efter nye bestyrelsesmedlemmer og har du noget på hjerte. Kom frit frem og hjælp DIN klub.
 
PS: Har du endnu ikke betalt kontingent, er tiden ved at være inde.
 
Med venlig hilsen
Christian Fischlein
Formand